Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Konsultacje społeczne w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2023.

dodano: 2023-01-30 15:43:44

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza konsultacje społeczne w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2023. Konsultacje odbędą się w dniach od 03 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza zgłoszenia opinii po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miejskiej w  Trzcińsku-Zdroju w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2023.

czytaj więcej »

Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

dodano: 2023-01-30 14:46:42

 

Rusza 6 runda naboru do projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

czytaj więcej »

31 Finał WOSP - 29.01.2023 (Galeria)

dodano: 2023-01-30 13:59:41

 

Dnia 29.01.23r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także w Trzcińsku-Zdroju. Jej celem była walka z sepsą, która jest zespołem objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. Do wspólnego grania z orkiestrą włączyli się aktywiści i lokalni artyści. Na terenie Gminy13 wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek na rzecz ratowania życia i zdrowia. Podczas Finału nie mogło zabraknąć dźwięków muzyki i emocjonującej licytacji gadżetów WOŚP prowadzonej przez Mariannę Jakowiecką. Na naszej scenie wystąpiły zespoły działające w BiCK: grupa taneczna „Zdrój” /instr. E. Karwowska/; Kapela Borowiny /Kapelmistrz J. Łączyński/; „Szyk”, Studio Musicalowe, Studio Piosenki Cogito, Duety: K. Pieróg-L. Kołodziejska, Z. Kujawa- F. Kiciński, K. Jarosińska- K. Koster oraz soliści: K. Pieróg, M. Maślaniec, P. Janik, Z. Kujawa, K. Jarosińska, K. Koster /instr. E. Moska/. Finałowym momentem jednoczącym wszystkich zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy było „Światełko do nieba”. Organizatorzy zrezygnowali z odpalania fajerwerków, które szkodzą ptakom i zwierzętom na rzecz wielkiego tortu z pięcioma racami. Na scenie pojawiły się także dziewczynki z Szyku z zimnymi ognikami. Zjednoczyliśmy się jedząc pyszny tort. Do nieba poszedł impuls zjednoczonych serc działających w jednym celu- współdziałania w ratowaniu życia ludzkiego. Podczas 31 Finału WOŚP w gminie Trzcińsko -Zdrój zebraliśmy 18.883,51 zł +58.74 euro. Serdecznie dziękujemy Wam za Wasze dobre serca.

czytaj więcej »

Transmisja 31 Finału WOŚP

dodano: 2023-01-29 23:54:31

czytaj więcej »

Grypa ptaków - informacja

dodano: 2023-01-27 07:11:35

 Plakat informujący o zasadach zachowania się przy występowaniu ptasiej grypy

Zasady bioasekuracji stad drobiu - ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet.

Więcej informacji: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

dodano: 2023-01-26 13:31:08

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Oferty objęte niniejszym konkursem na poszczególne zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24  lutego  2023 r. do godz. 15:00, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju potwierdzona pieczęcią wpływu.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

czytaj więcej »

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU PRAC

dodano: 2023-01-25 07:50:30

 

Firma MKR INVESTMENT  Marek Gołębiowski Kłodowo 2, 74-121 Krzywin jako Wykonawca zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Trzcińsko Zdrój” informuje, iż w dniu 25.01.2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac dla zadania 11 pn. „Utwardzenie terenu na działce budowlanej nr 113/3 obręb m. Trzcińsko-Zdrój 4, ul. Sojuszników”. W trakcie prowadzonych robót obszar inwestycji będzie całkowicie wyłączony z ruchu drogowego – prosimy o niepozostawianie pojazdów na terenie inwestycji. Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej »

Zapraszamy na L Sesję Rady Miejskiej

dodano: 2023-01-25 07:46:03

 

Zapraszamy na L Sesję Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. /piątek/ o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju.               

czytaj więcej »

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

dodano: 2023-01-25 07:41:31

 

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Stałych, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. /środa/ o godzinie 14:00 sala posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

czytaj więcej »

ZŁOTE GODY 2023 r. - informacja

dodano: 2023-01-24 09:10:35

 

Przypominamy, że trwa przygotowanie wykazu jubilatów, którzy w 2023 roku obchodzić będą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W związku z powyższym serdecznie prosimy o zgłaszanie do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego par, które w roku 1973 zawarły związek małżeński. Dla Jubilatów przygotujemy wniosek o nadanie przez Prezydenta RP „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia nadanych medali. Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do końca stycznia 2023 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Rynek 15, pokój nr 6. Telefon do kontaktu 91 414 80 52 w. 28.

czytaj więcej »

Konkurs „SOŁTYS ROKU” 2023

dodano: 2023-01-24 08:27:04

 

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” 2023 może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2022. Kandydat do tytułu „Sołtys Roku” 2023 zgłoszony do konkursu musi posiadać rekomendację właściwego wójta lub burmistrza udzielaną w karcie zgłoszeniowej. Udzielenie rekomendacji jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości danych zawartych w karcie zgłoszeniowej. Liczba kandydatów do tytułu „Sołtys Roku” 2023 rekomendowanych i zgłaszanych w konkursie z danej gminy nie może być większa niż 20% łącznej liczby sołectw w tej gminie. Przekroczenie limitu określonego w zdaniu poprzednim, skutkować będzie odrzuceniem przez Kapitułę konkursową wszystkich zgłoszeń jako nieważnych.

czytaj więcej »

Koncert pamięci Anny German

dodano: 2023-01-23 11:36:45

 

Dnia 22.01.23 w BiCK miał miejsce koncert „Niezapomniana” Anna German z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu seniorzy dopisali. Na początku wydarzenia zaprezentowały się dzieci z Grupy Tanecznej „Zdrój”, które zatańczyły dla swoich babć i dziadków. Przedszkolaki zaś zaśpiewały piosenkę o tym, że babcia i dziadek też kiedyś byli mali. Były też uśmiechy, serdeczności, życzenia i zapewnienia o dziecięcej miłości. Koncert stał się okazją do podsumowania wyników czytelniczych za ubiegły rok i wyłonienia najlepszych. Tak się złożyło, że najlepszymi czytelnikami trzcińskiej Biblioteki w roku 2022 zostały trzy babcie i dziadek: Irena Bachta (220 wyp. książek); Stanisława Palczak (201 wyp. książek); Barbara Tuszakowska (166 wyp. książek) i Ryszard Dadacz (162 wyp. książek). Była więc możliwość podziękowania im za systematyczność i czytelnictwo. Należało także obalić mit, że mało kto czyta książki. „Wszystko co w człowieku jest dobre było w niej...” Takimi słowami rozpoczęła się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawili się artyści: Duo Federowicz Stroynowski, którzy przypomnieli piosenki Anny German i nieżyjących artystek jej pokolenia Kaliny Jędrusik, Anny Jantar i innych. Ten klimatyczny koncert zakończył się kilkoma bisami. Na długo pozostanie w pamięci gości.

czytaj więcej »

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

dodano: 2023-01-21 00:00:00

 

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie. Z okazji Waszego święta w imieniu trzcińskiego samorządu składamy najserdeczniejsze życzenia stu lat w miłości i zdrowiu. Niech te szczególne dni będą okazją, aby podziękować Wam za waszą dobroć i cierpliwość, którymi obdarzacie wnuki każdego dnia. Niech towarzyszy Wam szczęście, a Wasz bagaż życiowy i mądrość będzie dla innych przykładem. Życzenia składają Wam Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomiej Wróbel oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kowalski.

czytaj więcej »

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

dodano: 2023-01-19 13:50:11

 

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

czytaj więcej »

Koncert Walentynkowy -12.02.2023 r.

dodano: 2023-01-19 12:27:15

 

Biblioteka i Centrum Kultury serdecznie zaprasza na niezwykły KONCERT WALENTYNKOWY pt„MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”, który odbędzie się w niedzielę 12 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej BiCK. W programie usłyszą Państwo najpiękniejsze utwory operetkowe i musicalowe o miłości w wykonaniu:

  • Aleksandra Bałachowska-Jagusz – sopran
  • Yana Hudzowska – sopran
  • Bartosz Gorzkowski – tenor
  • Damian Suchożebrski – bas-baryton
  • Michał Landowski – fortepian

Zapraszamy na Walentynki z piękną muzyką, nastrojowym światłem i wyjątkowym klimatem.

czytaj więcej »

Gmina z dofinansowaniem 5 mln

dodano: 2023-01-18 15:36:34

 

W dniu wczorajszym tj. 17.01.2023 r. Burmistrz Gminy Bartłomiej Wróbel podpisał umowę na blisko 5 mln zł na realizację operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest co świętować, ponieważ patrząc na kwotę, to drugie co do wielkości wsparcie w naszym województwie Przekazane przez samorząd województwa fundusze pozwolą na przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój oraz umożliwią budowę oczyszczalni ścieków w Gogolicach.

czytaj więcej »

Zgłaszanie projektów do strategii rozwoju obszaru partnerstwa – Nowa Perspektywa Finansowa UE na lata 2021-2027

dodano: 2023-01-18 11:35:20

 

Szanowni Państwo, od kilku miesięcy samorządy powiatów: myśliborskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego oraz gminy Trzcińsko Zdrój z powiatu gryfińskiego, tworzące partnerstwo "Lider Pojezierza", pracują nad stworzeniem wspólnej strategii rozwoju tego obszaru. W ubiegłym roku opracowana została diagnoza obszaru. Wskazaliśmy w niej, iż kluczowymi kierunkami rozwoju partnerstwa powinny być m.in.: 

czytaj więcej »

31 Finał WOSP - 29.01.2023

dodano: 2023-01-18 11:05:51

 

Sztab WOŚP działający przy Bibliotece i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju serdecznie zaprasza na 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w sali widowiskowej BiCK w niedzielę 29 stycznia 2023 r. W godzinach 16.30 -20.00 kwestować będziemy na rzecz walki z sepsą. W programie wydarzenia przewidziano występy artystów działających przy BiCK, kiermasz orkiestrowych gadżetów, strażacką grochówkę, kiermasz książek oraz słodki bufet. Tego dnia na ulicach naszej gminy kwestować będą także wolontariusze. Zapraszamy do wspólnego na grania na rzecz ratowania życia i zdrowia do końca świata i jeden dzień dłużej. SIEMA!

czytaj więcej »

I Mistrzostwa Oldbojów o Puchar Prezesa ZZPN

dodano: 2023-01-16 13:21:22

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji mistrzostw oldbojów o Puchar Prezesa ZZPN, który został głównym Partnerem tego wydarzenia. Formuła turnieju ma sprawić, aby wszyscy zawodnicy poczuli się jak za dziecięcych lat. Eliminacje odbędą się w 6 lokalizacjach. Zwycięzca zakwalifikuje się do Wielkiego Finału, który odbędzie się na początku marca. Czas odświeżyć kontakty „z podwórka” i zagrać w duchu fair play! W turnieju mogą wziąć udział wszyscy oldboje, którzy kochają grać w piłkę nożna! Zapraszamy do zapisów! Zgłoszenia na turniej w Trzcińsku-Zdroju który odbędzie się 4 lutego 2023 od godz.13.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej należy kierować do Andrzeja Wojciechowskiego – tel. 510 167 165. Partnerem turnieju jest Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00