Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Cmentarze

dodano: 2021-06-17 21:55:53

 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniają się regulaminy Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój. Obowiązywać będzie także nowy jednolity cennik za usługi cmentarne. Zarządzanie cmentarzami zostało przekazane dla nowego administratora jakim jest Zakład Komunalny. W związku z powyższym wszystkie sprawy związane z pochówkiem zmarłych należy załatwiać w siedzibie Zakładu Komunalnego przy ul. Spokojnej 11 (teren oczyszczalni ścieków) w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00. Numer telefonu 091 41 48 100 , e-mail: wodociagi@trzcinsko-zdroj.pl .Poniżej przedstawiamy treść nowego regulaminu cmentarzy i cennika usług cmentarnych. 

§ 1. 1. Cmentarze komunalne w Trzcińsku-Zdroju, Piasecznie i Góralicach stanowią własność Gminy Trzcińsko-Zdrój i służą do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich światopogląd, wyznanie i rodzaj obrzędu pogrzebowego.
2. Zarządcą cmentarzy jest Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.
5. W razie powołania administratora cmentarza jego dane (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania, godziny pełnienia dyżurów)winny być umieszczone na tablicy ogłoszeń cmentarza.
§ 2. 1. Na cmentarzu stosuje się opłaty za usługi cmentarne w zakresie i w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Bramy wjazdowe na cmentarz otwierane są w godzinach pracy Administracji, a w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z Administratorem.
3. Furtki w bramach otwarte są całodobowo.
§ 3. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza powinny zachowywać się stosownie do charakteru i powagi miejsca oraz zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie cmentarza.
2. Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac w sąsiedztwie odbywającego się pogrzebu.
3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać Zarządcy, a w razie powołania Administratora, Administratorowi.
4. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w terminach uzgodnionych z Zarządcą, a w razie powołania Administratora, Administratorem.
§ 4. Na cmentarzu komunalnym urządza się:
1) groby ziemne pojedyncze;
2) groby ziemne podwójne (w pionie);
3) groby ziemne dziecięce;
4) groby murowane pojedyncze;
5) groby murowane podwójne w pionie lub w poziomie.
§ 5. 1. Na terenie cmentarza niedozwolone jest:
1) wprowadzanie zwierząt za wyjątkiem psów asystującym osobom niepełnosprawnym;
2) samowolne zagospodarowywanie wolnych miejsc oraz przejść między grobami;
3) samowolne sadzenie drzew lub krzewów;
4) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi.
5) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia papierosów i e-papierosów.
2. Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia
i uzyskania zgody Zarządcy, a w razie powołania Administratora, Administratora:
1) wykonywania usług pogrzebowych;
2) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
3) wjazdu na cmentarz pojazdem silnikowym za wyjątkiem pojazdów samochodowych:
a) policji,
b) pogotowia ratunkowego,
c) prokuratury,
d) straży pożarnej,
e) inspekcji sanitarnej,
f) służb zarządzających cmentarzem,
g) wózków inwalidzkich.
§ 6. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do organizacji ruchu przyjętej przez zarządcę cmentarza.
§ 7. Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów zobowiązane są utrzymywać groby wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce.
§ 8. Z uwagi na stary drzewostan zabrania się przebywanie na cmentarzu w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: silna wichura, gołoledź.
§ 9. 1. Odpady (znicze, przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty) oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją mogił, należy segregować i składać do przeznaczonych na ten cel pojemników ustawionych na terenie cmentarza.
2. Zabrania się składania do pojemników usytuowanych na cmentarzu odpadów z gospodarstw domowych, resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych i innych odpadów nie wskazanych w pkt 1.
§ 10. 1. Zabrania się zagospodarowanie otoczenia grobów np. rośliny, ławki, balustrady, kratki, płotki kostki brukowe oraz inne akcenty ozdobne ustawione w ciągach komunikacyjnych, utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami, będą usuwane bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. 


Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Trzcińsko-Zdrój

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć: . Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00