Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

dodano: 2022-04-07 09:26:59

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje, że w dniach 20-26 kwietnia 2022 roku odbędzie się zbiórka odpadów:

- wielkogabarytowych, do których zaliczamy: szafy, łóżka, fotele, kredensy, biurka, krzesła, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki, dywany (nie wystawiamy elementów wyposażenia łazienki i toalety),

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, kuchenki, telewizory itp.),

- zużyte opony (tylko od samochodów osobowych).

Odpady należy wystawić przed posesją nie wcześniej niż dzień przed zbiórką.

czytaj więcej »

Oświadczenie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

dodano: 2022-04-04 13:33:49

 

Informujemy o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na okres od 01.09.2022 r do 31.08.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów - Kwiecień 2021

dodano: 2021-03-31 10:33:52

 

(foto: harmonogram odbioru odpadów - KLIKNIJ NA OBRAZ ABY POWIĘKSZYĆ)

czytaj więcej »

Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych – marzec 2021

dodano: 2021-03-09 06:28:09

 

(foto: Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych – marzec 2021)

czytaj więcej »

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych – marzec 2021

dodano: 2021-03-09 06:19:57

 

(foto; harmonogram wywozu odpadów segregowanych – marzec 2021  Kliknij na obraz aby powiększyć)

czytaj więcej »

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2021 ROKU

dodano: 2020-12-15 09:21:11

 

(foto: Harmonogram odbioru odpadów - KLIKNIJ ABY POWIEKSZYĆ)

czytaj więcej »

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2020 r.

dodano: 2020-07-29 10:45:24

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2020 r.

czytaj więcej »

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W LIPCU 2020 ROKU

dodano: 2020-07-07 08:05:24

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ZA OKRES: 01.07.2020 - 31.07.2020 

czytaj więcej »

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2020 ROKU

dodano: 2019-12-14 10:27:49

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ZA OKRES: 01.01.2020 - 30.06.2020 

czytaj więcej »

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA OKRES: 01.07.2019 - 31.12.2019

dodano: 2019-06-18 08:48:26

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ZA OKRES: 01.07.2019 - 31.12.2019

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 2019-01-31 14:06:33

Odbiór odpadów w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy Alei Wolności (za blokami – na terenie przepompowni) odbywa się w każdy
PONIEDZIAŁEK W GODZ. 13-17

czytaj więcej »

INFORMUJEMY O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

dodano: 2019-01-12 11:43:36

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana stawek za odpady komunalne, zgodnie z Uchwałą nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r.

Nowe stawki opłat przedstawiają się następująco:

- na nieruchomościach zamieszkałych:

14 zł od każdej osoby - segregowane
21 zł od każdej osoby - niesegregowane

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00