Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Stowarzyszenie "Dom z sercem"

dodano: 2019-07-24 10:07:39

Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju

ul. Aleja Róż 1
74-510 Trzcińsko-Zdrój
tel. 91 414 80 60
fax 91 414 81 62
Nr KRS: 0000270376
NIP: 858-177-93-76
REGON: 320327466

www.domzsercem.pl

e-mail: dps-trzcinsko@post.pl

 

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju jest organizacją działającą na rzecz  Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju od 2006 r., którego głównym celem jest wszechstronna pomoc jego mieszkańcom.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez: 

 • Prowadzenie działań na rzecz pomocy mieszkańcom DPS Trzcińsko-Zdrój, poprawy warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
 • Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego.
 • Ochronę i promowanie praw mieszkańcom DPS-u.
 • Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego mieszkańcom DPS.
 • Organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących mieszkańców domu pomocy społecznej ze społecznością lokalną.
 • Organizowanie społecznego wolontariatu oraz jego promocja w szerszych kręgach społecznych i środkach masowego przekazu.
 • Udział w programach społecznych, inicjowanie własnych.
 • Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnym, oraz z osobami prawnymi, fizycznymi, celem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 • Wsparcie dla działań Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w osiągnięciu standardów usług świadczonych w domach pomocy społecznej.
 • Nawiązywanie kontaktów z państwowymi oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami a także organizowanie akcji ofiarności społecznej, pozyskiwanie partnerów, darczyńców, sponsorów celem współpracy i pozyskiwania środków finansowych.
 • Gromadzenie środków na remonty i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju celem poprawy warunków mieszkalno-bytowych.
 • Organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług.
 • Finansowe i rzeczowe wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, którzy ze względów losowych nie mogą w pełni zaspokoić swoich podstawowych potrzeb samodzielnie.

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Łukasz Bernacki – Przewodniczący Zarządu
 2. Wioleta Kwaśniewska – Skarbnik
 3. Zdzisław Iwanicki - Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Halina Kruszewska – Członek
Anna Bała- Członek
Renata Kiedrzyń – Członek

Dane : Łukasz Bernacki (91) 414-80-60

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Bank Spółdzielczy w Trzcińsku-Zdroju
Nr konta  85 9370 1020 0406 3861 2004 0001
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00