Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z Domu Dziecka

dodano: 2019-07-24 10:13:27

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju

ul. Dworcowa 3
74-510 Trzcińsko-Zdrój
tel./fax: 91 41 48 116
www.dla-dzieci.eu

Od stycznia 2006 roku przy Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, działa „Stowarzyszenie na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju”, w skład którego wchodzą pracownicy tejże Placówki.

Zgodnie ze statutem, celem działalności Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 • Prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom dla właściwego i prawidłowego rozwoju, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji.
 • Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych – współpraca z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do działań na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych - szkolenia i prelekcje.
 • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego – poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych, zastępczych i adopcyjnych.
 • Ochronę i promowanie praw dzieci i młodzieży.
 • Pomoc byłym oraz usamodzielniającym się wychowankom w kształtowaniu ich dalszych warunków bytowych.
 • Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących dzieci i młodzież z domów dziecka ze społecznością lokalną oraz działania na rzecz integracji europejskiej.
 • Organizowanie spotkań i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie społecznego wolontariatu oraz jego promocja w szerszych kręgach społecznych i środkach masowego przekazu.
 • Udział w programach społecznych, inicjowanie własnych.
 • Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców i dzieci oraz z osobami prawnymi, fizycznymi, celem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 • Wsparcie dla działań Domu Dziecka w osiągnięciu standardów wychowania i opieki oraz standardów usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Nawiązywanie kontaktów z państwowymi oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami a także organizowanie akcji ofiarności społecznej, pozyskiwanie partnerów, darczyńców, sponsorów celem współpracy i pozyskiwania środków finansowych.
 • Gromadzenie środków na remonty i modernizację Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju celem poprawy warunków mieszkalno-bytowych dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników Domu Dziecka, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych.
 • Finansowe i rzeczowe wspieranie najzdolniejszych wychowanków oraz byłych wychowanków Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju przy ul Dworcowej 3.

Stowarzyszenia jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Bank Spółdzielczy Oddział Trzcińsko-Zdrój
Nr konta: 67 9370 1020 0406 3089 2004 0001
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00