Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Informacja

dodano: 2018-06-06 11:27:35

UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój.

czytaj więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2017-10-19 15:29:28

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405),

podaję do publicznej wiadomości informację,

iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023".

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2017-09-28 13:59:58

Wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023".

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w odpowiedzi na pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 13 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 14 wrzesień 2017 r.), dotyczące uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023" uprzejmie informuję, co następuje.

czytaj więcej »

Opinia Inspektora Sanitarnego na temat projektu - "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023"

dodano: 2017-09-27 10:21:54

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraża opinię, że dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2017-2023", nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Program rewitalizacji jest dokumentem koncepcyjnym, w którym planuje się proces rewitalizacji/naprawy obszarów dysfunkcyjnych i zdegradowanych. Dokument stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania tego procesu, a jego zapisy są ściśle powiązane z założeniami innych dokumentów strategicznych i planistycznych. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, m.in. poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

czytaj więcej »

Rewitalizacja oczami dziecka

dodano: 2017-06-16 08:00:37

Dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z Piaseczna czynnie wyłączyły się w udział w konkursie Gminy Trzcińsko-Zdrój pn. „Rewitalizacja oczami dziecka”.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Konkurs Plastyczny

dodano: 2017-06-14 11:52:44

W dniu 13 czerwca 2017r rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod nazwą „Rewitalizacja oczami dziecka” w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020. Konkurs przeznaczony był dla dzieci szkół podstawowych z gminy Trzcińsko-Zdrój.

czytaj więcej »

Spotkanie w sprawie rewitalizacji Gminy

dodano: 2017-05-30 12:42:49

W dniu 24 maja 2017r. odbyły się spotkania, które miały na celu przedstawianie diagnozy mieszkańcom, kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym, sołtysom, radom sołeckim, przedsiębiorcom oraz organizacją pożytku publicznego.

czytaj więcej »

Konkurs plastyczneny dla dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2017-05-24 14:51:03

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój pn. „Rewitalizacja oczami dziecka”
 

czytaj więcej »

Szkolenie dla pracowników JST z zakresu zagadnień dotyczących rewitalizacji

dodano: 2017-04-25 14:00:41

Dnia 20 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie w Izbie Pamięci w Trzcińsku-Zdroju pod nazwą: Szkolenie pracowników jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 wraz z przedstawicielami firmy Awil PF&C Sp.z o.o z Poznania.

czytaj więcej »

Uchwała Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

dodano: 2017-03-22 09:45:06

Uchwała Nr XXVIII/243/2017
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 2017-03-15 15:27:16

 

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00